Платено обучение в Медицински колеж-Варна

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

КЛАСИРАНЕТО НА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИТЕ ТЕСТА ПО БИОЛОГИЯ, НО НЕПРИЕТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЩЕ БЪДЕ НА 10.08.2012 год.

УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИТЕ ТЕСТА ПО БИОЛОГИЯ, НО НЕЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СИ, МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА, КАТО ПОДАДАТ МОЛБА ДО 09.08.2012г. МОЛБИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ, СТАЯ 205.

МУ-ВАРНА ОБЯВЯВА НОВ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ (СЪГЛАСНО ЧЛ. 21АЛ.2 ОТ ЗВО И РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ) ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВАРНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ, РЕХАБИЛИТАТОР, ИНСПЕКТОР ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ И РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ.

  • Дати на конкурсните изпити

ТЕСТ ПО БИОЛОГИЯ – 28.08.2012 год.

В помощ на кандидатстващите в новия конкурс МУ-Варна предлага консултации по биология на 27.08.2012 год. От 9.00 до 14.00 часа.

За информация: тел. 677 060, 677 013 и 677 014.

  • Разпределение по зали — информацията ще бъде публикувана в сайта няколко дена преди изпита;

За контакти

052/​677 015

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

www​.mu​-varna​.bg

Целеви потребителски кредити

за финансиране на

студенти и докторанти